Методична робота

/Files/images/Новый рисунок.png

Методичною роботою школи керує заступник директора з навчальної роботи Шіман Мар'яна Михайлівна

Загальні відомості

Освіта за дипломом – вища

Спеціальність – викладач хімії

Кваліфікація – «спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання – старший учитель

Стаж роботи – 28 років

Керівний стаж – 24роки

Предмет, який викладає – хімія

Курси підвищення кваліфікації – 25.03.16р.,ЗІППО ЗІ СПК № 022299 заступників директорів з навчально-виховної роботи, 25.03.16р.,ЗІППО ЗІ СПК № 022484 вчителів хімії

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

/Files/images/Новый рисунок (1).png

Керівник МО – Мойш Олена Юріївна

Відомості про учасників методичного об’єднання вчителів початкових класів

ПІБ

учителя

Освіта

ВУЗ

Рік

закін

Стаж

Курси

Атес-тація

Катего-рія

Предмет,

який викладає

Проблемне питання

1

Кікінежді М.М.

неповн

вища

Мукачів.

пед.учил.

1988

31

2017

2018

11тариф.р

старш.уч.

класовод

3 кл.

Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій.

2

Мойш О. Ю.

неповн

вища

Мукачів.

пед.учил.

1993

26

2017

2019

11тариф.р

старш.уч.

класовод

4-Акл.

Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти.

3

Шиман А.М.

неповн

вища

Мукачів.

педколедж

2016

3

_

_

11 тариф.

розряд

класовод

4-Б кл.

Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом розвитку логічного мислення на уроках.

4

Неровна Д.І.

вища

Прикарп.

ПУім.Стефаника

2001

28

2019

2019

І категорія

класовод

1 кл.

Методичні аспекти роботи вчителя з обдарованими дітьми на уроках у початковій школі.

5

Прикоп Л.Ю.

вища

Прикарп.

ПУім.Стефаника

2009

14

2019

2014

ІІ категорія

вихов.ГПД

Підвищення рівня ефективності засвоєння матеріалу шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу.

6

Шиман А.Р.

вища

УжНУ

2010

9

2015

2016

ІІ

категорія

вихов.ГПД

Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультімедіа та Інтернету.

7

Мігаль О. О.

неповн

вища

Чернівец.

ПУ

1971

56

2019

2020

11 тариф

розряд

Вчит.почкл

(індив. нав.)

Використання ІТК на уроках в початковій школі.


/Files/images/сорін.png Методичне об'єднання вчителів природничого циклу

Керівник МО – Шіман Сорін Юрійович

Відомості про учасників методичного об’єднання вчителів природничого циклу

ПІБ

учителя

Освіта

ВУЗ

Рік

закін

Стаж

Курси

Атес-тація

Катего-рія

Предмет,

який викладає

Проблемне питання

1

Шіман С.Ю

вища

УжДУ

1991

28

2016

2017

вища

хімія,

фізика,

математика

Підвищення рівня знань учнів шляхом удосконалення системи контролю на уроках

хімії, впровадження інтерактивних технологій.

2

Дан Є.М.

вища

УжНУ

2013

4

-

-

Спеціал.

Географія

економіка

Підвищення якості знань учнів шляхом залучення їх до туристично-краєзнавчої роботи

3

Кікінежді Н.

бакал.

Горьків-

ськийПІ

1988

35

2016

2017

11тариф.

розряд

Інформат.

математика

Підвищення рівня знань учнів та прививання любові до вивчення предмету шляхом проведення нестандартних уроків математики у загальноосвітній школі.

4

Месарош І.Я.

вища

УжДУ

1989

30

2016

2017

Вища,

ст.учит.

Інформат.

Методичні аспекти роботи вчителя з обдарованими дітьми на уроках інформатики та в позаурочний час.

6

Шіман Д.Ю.

вища

УжНУ

2013

8

-

-

Спеціал.

Математика

Підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій на уроках математики у загальноосвітній школі.

7

Шіман М.М

вища

УжДУ

1991

28

2016

2017

Вища,

ст.учит.

Хімія

Активізація мовної і розумової діяльності на уроках хімії

8

МігаліРоміна Юріївна

вища

Прикарп.

універс.

ім.Стефаника

2017

2

-

-

Спеціал.

Біологія

Реалізаціяпрактичноїскладової з біології в умовах нового Державного стандарту


/Files/images/йосип..jpg Методичне об'єднання учителів гуманітарного циклу

Керівник МО – Келемен-Попша Н. Й.

Відомості про учасників методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу

ПІБ

учителя

Освіта

ВУЗ

Рік

закін

Стаж

Курси

Атес-тація

Катего-рія

Предмет,

який викладає

Проблемне питання

1

Мігалі М.І.

вища

Чернівец.

ДУ

1988

31

2014

2015

Вища,

стар.учит

Рум.мова,

та л-ра

Підвищення рівня знань учнів шляхом удосконалення уроків розвитку зв’язного мовлення, впровадження інтерактивних технологій.

2

Ціпле В.В.

вища

УжНУ

2011

7

2017

2018

ІІ категорія

Рум.мова

та л-ра

Підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження на уроках румунської мови та літератури інноваційних педагогічних технологій.

3

Келемен-Попша Н.Й.

вища

УжДУ

2001

18

2018

2019

Вища,

стар.учит.

Укр. мова

та л-ра

Підвищення рівня знань та вихованості учнів шляхом виховання в них любові до української мови.

4

Шіман М.М

вища

УжДУ

1991

28

2016

2017

Вища,

стар. учит.

Укр..мова

та л-ра

Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом використання на уроках узагальнюючого і систематизую чого матеріалу, таблиць

5

Бота О.Ю.

вища

Кишинів

ДУ

1976

43

2017

2018

Вища,

стар.учит

Франц. мов.

Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом використання наочності для тренування учнів у діалогічному мовленні.

6

Шиман А.Р.

вища

УжНУ

2010

9

2015

2016

ІІ категор.

Франц. мов.

Підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження інтерактивних педагогічних технологій.

7

Клементєва Е.М.

вища

УжНУ

2010

10

2015

2017

ІІ категор.

Франц. мов.

Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках французької мови.

8

Чубан Л.Л.

вища

УжНУ

2011

9

-

-

спеціаліст

Франц. мов.

Інноваційні підходи та творчий пошук та використання сучасних технологій навчання іноземних мов.

9

ВладС.Т.

вища

УжДУ

2013

3

-

-

спеціаліст

Укр. мова

та л-ра

Розвитокпізнавальноїдіяльностіучнів на уроках українськоїмови і літератури

10

Зубач Є.С.

вища

УжНУ

2013

10

2017

2018

ІІ категорія

Історія

право

Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та права.

Методичне об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу

/Files/images/женя.jpg

Керівник МО – Зубач Євгенія Сорінівна

Відомості про учасників методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу

ПІБ

учителя

Освіта

ВУЗ

Рік

закін

Стаж

Курси

Атес-тація

Катего-рія

Предмет,

який викладає

Проблемне питання

1

Бокоч І.В

вища

Кишинів

ПІ

1974

44

2015

2016

І катег.

фізкультура

Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів шляхом виховання в них потреби в фізкультурі та спорті.

2

Мігалі Р.Ю.

вища

Прикарп.

ПУім.Стефаника

2017

2

-

-

спеціаліс

ОЗ

Формування в учнів свідомого ставлення до власного життя, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для здоров’я поведінки.

3

Кікінежді Н.М.

Бакал.

Горків

ПІ

1988

34

2016

2017

11 тариф. розряд

МСП

Шляхи підвищення ефективності уроку креслення

4

Клементєв М.В.

вища

УжДУ

1994

29

2014

2015

вища

ЗВ

Розвиток основних фізичних якостей допризовної молоді на заняттях з військово-прикладної фізичної підготовки.

5

Мігаль О.О.

неповн

вища

Чернівец.

ПУ

1971

56

2015

2015

11 тариф.

розряд

музичне мистецтво

Формування духовних цінностей засобами музичного мистецтва.

6

Бота О.Ю.

вища

Кишинів ДУ

1976

43

2017

2018

Вища
Старший учитель

трудове

навчання

Виховання у дітей любові до праці на уроках трудового навчання.

7

Зубач Є. С.

вища

УжНУ

2013

9

2017

2018

ІІ катег.

образотворче мистец.

трудове навчання

Використання елементів інноваційних педагогічних технологій на уроках з образотворчого мистецтва.

8Дан Є.М.вищаУжНУ2013 4 - -спеціалісттрудове навчанняФормування в учнів свідомого ставлення до власного життя, виховання любові до праці на уроках трудового навчання.
Кiлькiсть переглядiв: 97

Коментарi